Hiển thị:
Trang

COMBO TEST THỬ CLO DƯ VÀ CLO TỔNG CB050041

COMBO TEST THỬ CLO DƯ VÀ CLO TỔNG CB050041

Test thử clo dư và clo tổng trong nước với Combo CB050041 Code: CB050041 Với Combo test clo dư và clo tổng CB050041 người dùng có thể test thử clo dư từ 0-5 p..

689.000 VNĐ

QUE THỬ QAC (BKC)160.1, 0-400 PPM JOHNSON-ANH

QUE THỬ QAC (BKC)160.1, 0-400 PPM JOHNSON-ANH

TEST NHANH BKC (QAC) VỚI QUE THỬ BKC 160.1 0-400 PPM Code: 160.1 Hãng sản xuất: Johnson-Anh Que thử BKC 160.1 là test thử nhanh BKC theo phương pháp bán định lượng. Te..

310.900 VNĐ

TEST CHLORINE DIOXIDE (CLO2) 0-500ppm, 209.1 JOHNSON

TEST CHLORINE DIOXIDE (CLO2) 0-500ppm, 209.1 JOHNSON

TEST CLO DIOXIT 0-500 PPM VỚI CLO2 TEST STRIPS 209.1 JOHNSON ANH 100 TEST/HỘP Code: 209.1 Hãng: Johnson-Anh Chlorine dioxide là gì, vì sao test clo2? Chlorine dioxide l..

550.900 VNĐ

TEST NHANH PEROXIT (H2O2) 0-25 PPM, 220.1 JOHNSON-ANH

TEST NHANH PEROXIT (H2O2) 0-25 PPM, 220.1 JOHNSON-ANH

QUE STRIP TEST THỬ NHANH PEROXIDE 0-25 PPM TỒN DƯ 220.1 JOHNSON-ANH Code:220.1Hãng: JOHNSON-ANH Vì sao phải Test Peroxit? Hydrogen Peroxide là chất oxy hóa được sử dụng ..

495.900 VNĐ

TEST PERACETIC 1100010001 0-500 PPM MERCK

TEST PERACETIC 1100010001 0-500 PPM MERCK

QUE THỬ TEST NHANH PERACETIC (PAA) 0-500 PPM TRONG 10 GIÂY 1100010001 MERCK Code: 1100010001 Hãng: Merck-Đức Vì sao cần test peracetic? Peracetic (PAA) là chất khử tr&ugr..

0 VNĐ

TEST THỬ AMONI (NH3) 252.1, 0-6 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ AMONI (NH3) 252.1, 0-6 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ AMMONIA 252.1 QUE TEST NHANH NH3 0-6 PPM JOHNSON-ANH Code: 252.1Hãng: JOHNSON-ANH Ammonia (NH3) là gì, sao phải kiểm tra chúng? Amonia là ..

495.900 VNĐ

TEST THỬ CLO DƯ 161.1C, 0-5 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO DƯ 161.1C, 0-5 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ NHANH CLO DƯ 0-5 PPM, 161.1C JOHNSON-ANH, 100 TEST/HỘP Code:161.1C Hãng: JOHNSON-ANH Test thử clo dư 161.1c là gì? Test thử clo dư 161.1C là que tes..

495.900 VNĐ

TEST THỬ CLO DƯ 163.1C 0-300 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO DƯ 163.1C 0-300 PPM JOHNSON-ANH

CHLORINE TEST 163.1C TEST CLO DƯ 0-300 PPM JOHNSON-ANH Code:163.1CHãng: JOHNSON-ANH Chlorine test 163.1C là gì? Chlorine test 163.1c là loại test clo theo phương ph&aa..

495.900 VNĐ

TEST THỬ CLO DƯ 216.1, 0-20 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO DƯ 216.1, 0-20 PPM JOHNSON-ANH

CHLORINE TEST 216.1 TEST THỬ NHANH CLO DƯ 0-20 PPM JOHNSON-ANH Code:216.1Hãng: JOHNSON-ANH Test clo 216.1 Johnson là gì? Test Clo 216.1 Johnson là test chlor..

495.900 VNĐ

TEST THỬ CLO THANG CAO 268.1, 0-10.000 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO THANG CAO 268.1, 0-10.000 PPM JOHNSON-ANH

CHLORINE TEST 268.1 JOHNSON TEST CLO THANG CAO 0-10.000 PPM TRONG DUNG DỊCH.  Code:268.1Hãng: JOHNSON-ANH Test chlorine 268.1 là gì? Test chlorine 268.1 là loại t..

473.990 VNĐ
544.500 VNĐ

TEST THỬ CLO TỔNG 020.5 0-200 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO TỔNG 020.5 0-200 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ CLO TỔNG 020.5 TEST NHANH CLO 0-200 PPM JOHNSON-ANH Code: 020.5Hãng: JOHNSON-ANH Clo tổng là gì và vì sao phải test thử chúng? Clo tồn t..

230.900 VNĐ

TEST THỬ IOT (I2) 236.1, 0-225 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ IOT (I2) 236.1, 0-225 PPM JOHNSON-ANH

TEST THỬ IỐT (I2) 236.1 TEST NHANH I2 TRONG CHẤT KHỬ TRÙNG 0-225 PPM JOHNSON-ANH Code:268.1Hãng: JOHNSON-ANH Iốt là gì, vì sao phải kiểm tra chúng? Iố..

495.900 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 23 (2 Trang)